Kommende events

IoT & Wireless Klubben: IoT Cybersikkerhed og privacy - online
Som del af IoT Cybersikkerhed & privacy mødet, skal vi beskæftige os med security i IoT teori og praksis og gå dybere ind i koncepter som PKI X509-certifikater samt CAPEC, CVE og CWE-gennemgange og CSIRT forberedelser. →
Tema
Theme
Varighed
Duration
kl. 09.00-14.15
Dato
Date
7. december 2022
Sted
Place
Pris
Price
Gratis for medlemmer

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!