Teknisk indhold

Klubbens formål

IoT & Wireless Klubben er en erfa-gruppe, der har til formål at udvikle medlemmernes viden om trådløse teknologier og skabe rammerne for opbygning af faglige netværksrelationer medlemmerne imellem.

Møderne i IoT & Wireless Klubben

Der afholdes 8 møder om året, med hvert sit hovedemne, som annonceres til alle medlemmer ved udgangen af hvert år.

Eksempler på emner kan være nedenstående – men begrænser sig ikke til disse:

Approval Management

 • Opdatering på lovkrav og standarder, herunder kravene til international markedsadgang for trådløse enheder
 • Standard Nyt
 • Udvælgelse af teknologi, der opfylder kravene
 • Status på modulgodkendelser og mulighederne for at benytte disse
 • Networking med myndigheder og Notified Bodies

Radiodesignhåndværk

 • En fysisk tilgang til teori vedrørende design af radioer, sendere og modtagere
 • Antenneteori og antennedesign
 • Erfaringsudveksling og læring om højfrekvent måleteknik
 • Indblik i metodiske målemetoder og opbygningen af test setup
 • Nyt indenfor måleudstyr og værktøjer/simulering
 • Software protokoller og kvalificering af disse
 • Erfaringsudveksling og design reviews

Systemdesignaspekter

 • Systemer med trådløse enheder – robusthed, pålidelighed og EMC
 • Håndtering af egenforstyrrelser i systemet
 • Udvælgelse af strømforsyning til produkter, der indeholder radio
 • Placering af moduler og antenner i systemet med henblik på bedre kompatibilitet og ydeevne
 • Termiske forhold
 • Erfaringsudveksling og design reviews

Komponenter og moduler

 • Højfrekvent komponentlære
 • Præsentation af nyheder fra leverandører
 • Videnindlæg vedrørende komponenter og modulers egenskaber
 • Gennemgang af application notes
 • Erfaringsudveksling

IoT-systemarkitektur

 • Overblik over reference arkitekturer for IoT
 • Design af IoT systemer
 • Samarbejdsmodeller med komplementerende virksomheder
 • Udvælgelse af udviklingsplatforme, systemkomponenter og teknologier
 • Kravspecifikationer til IoT enheder
 • Robusthedsdesign af IoT systemer

Energy Harvesting

 • Energy harvesting teknologier: Termisk, vibration, sol og radiobølge energi
 • Ultra low power design af elektronik og protokoller
 • Energy harvesting feasibility studier
 • Mulige nye applikationer med Energy Harvesting
 • Design af wearables og IoT enheder til krævende miljøer
 • Passive RFID systemer

Scalability og Big data

 • Cloud, database strukturer og drift
 • Hyper skalerbarhed og Integrerede kredsløb
 • Massive Machine to Machine kommunikation
 • Processering og korrektion af sensor data
 • Metadata og kombination af sensor data med data fra nettet
 • Datakomprimering og data system kæder
 • Design af 1+1=3

Sikkerhed og privacy

 • Kryptering af data, software og firmware
 • Screening af fysiske produkter for cybersikkerhed
 • Persondata og beskyttelse af privatliv
 • Sikkerhed og systemintegration
 • Standarder for cybersikkerhed
 • Guidelines for udviklingsprocesser

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!