IoT & Wireless Klubben: TestSelv – online møde

IoT & Wireless Klubben: TestSelv - online møde

Kære medlem af IoT & Wireless Klubben

Du inviteres hermed til det næste møde i IoT & Wireless Klubben.

Mødet finder sted online via Teams onsdag den 17. marts 2021 kl. 09.00 til ca. 14.30.

OBS: Tilmeldingsfrist for mødet er mandag den 15. marts 2021 kl. 12.00.

Målet med vores TestSelv-service er at gøre klubmedlemmerne i stand til selv at kunne udføre ESD-tests, 2D-udstrålingsmålinger og tilpasning af antenner.

Mødet retter sig mod udviklere og andre interesserede med kendskab til disse områder (ikke eksperter).

Der er en praktisk tilgang til emnet, hvor det forudsættes, at deltagerne har en grundlæggende forståelse for emnet og udfører disse tests og tilpasninger en gang imellem.

Mødet begynder med en ultrakort info fra den store verden, nyheder indenfor standardisering inkl. nyheder om lovgivningen i Europa og Nordamerika.

Vi forsætter herefter med et overblik over vores TestSelv-service og et indlæg om idégenerering til nye produkter ved vores IdemoLab.

Herefter tager vi fat i forberedelse til antennetilpasning i lab eller på køkkenbordet. Hvad kan vi så måle? Og hvilke fejlkilder kan vi komme ud for under testene?

Vi har fået Sven Lundbech til at give os et overblik over Super Low-End til Low-End network-analysatorer, en idé til at starte op med at forstå network-analysatorer og deres virkemåde – en træning der måske kan bruges til at overtale chefen til at købe en ”rigtig” network-analysator.

Efter frokost tager vi fat i cases med antennetilpasning og udstrålingsmønstermåling, før Lars Jonassen fra Rohde & Schwarz vil udføre målinger med en af deres Medium-End network-analysatorer.

Herefter orientering om, hvordan en ESD-test skal udføres, og hvordan vi skal overvåge performance kriterierne i henhold til EN 301 489-1’s seneste udgave.

Vi afslutter med vidensdeling – spørgsmål og eventuelle diskussioner.

Du er meget velkommen til at videresende denne invitation til andre i dit netværk.
De skal blot huske at vælge ‘gæst’ i tilmeldingsforløbet (HUSK man kun kan deltage som gæst én gang).

Vi glæder os til at se dig på Teams.

Med venlig hilsen
IoT & Wireless Klubben

AGENDA

09.00 – 09.20: Introduktion til dagen og standardnyt, Jan Askov – FORCE Technology
09.20 – 09.40: Overblik over TestSelv, Jan Askov – FORCE Technology
09.40 – 10:20: Speed din idégenerering op til nye produkter, Sofie Aahøj Isaksen – IdemoLab, FORCE Technology
10.20 – 10:30: Pause – tid til kaffe og virtuel vidensdeling
10.30 – 11.00: TestSelv: Klar for test – forberedelse til antennetilpasning i lab eller på køkkenbordet, Jan Askov – FORCE Technology
11.00 – 11.30: Super Low-End til Low-End network-analysatorer, Sven Lundbech – Tech Advisory ApS
11.30 – 12.15: Frokost
12.15 – 12.45: TestSelv: Antennetilpasning, FORCE Technology
12.45 – 13.05: TestSelv: Udstrålingsmønstermålinger, FORCE Technology
13.05 – 13.15: Pause – tid til kaffe og virtuel vidensdeling
13.15 – 13.45: Måling med Medium-End network-analysator, Lars Jonassen – Rohde & Schwarz Danmark A/S
13.45 – 14.15: TestSelv: ESD-test og performance kriterier, FORCE Technology
14.15 – 14.30: Diskussion af dagen og afrunding

*Efterfølgende møder forudsætter medlemskab. Se kontingentet her.

FacebookTwitterLinkedInShare
Tema
Theme
Wireless Klubben
Varighed
Duration
kl. 09.00-14.30
Dato
Date
17. marts 2021
Sted
Place
Pris
Price
*Gratis for medlemmer

Kontaktperson
Contact person

Jan Askov
Seniorkonsulent
+45 43 25 14 58

Find vej
Directions

Kort utilgængelig

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!