IoT & Wireless Klubben: TestSelv – Aarhus

IoT & Wireless Klubben: TestSelv - Aarhus

Kære medlem af IoT & Wireless Klubben,

Du inviteres hermed til de næste klubmøder.

Møderne finder sted:

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 09.00 til ca. 15.00 hos FORCE Technology, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Aarhus N
Torsdag 23. juni 2022 kl. 09.00 til ca. 15.00 hos FORCE Technology, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm

OBS: Tilmeldingsfrist for møderne er mandag den 20. juni 2022 kl. 12.00.

TestSelv
Målet med vores TestSelv-service er at gøre klubmedlemmerne i stand til selv at kunne udføre ESD-tests for radioudstyr, 2D-udstrålingsmålinger og tilpasning af antenner.

Målgruppe
Mødet retter sig mod udviklere og andre interesserede med kendskab til disse områder (ikke eksperter).

Der er en praktisk tilgang til emnet, hvor det forudsættes, at deltagerne har en grundlæggende forståelse for emnet og udfører disse forskellige tests og antennetilpasninger en gang imellem.

Under mødet vil det være muligt, at du selv eller sammen med andre kan afprøve TestSelv- faciliteterne på selve dagen, lave opstillingerne og stille uddybende spørgsmål.

Har du et apparat, som du vil stille til rådighed for den praktiske del af tests, kan du sende en e-mail til jas@force.dk med overskriften ”apparat til test”.

Dagens program
Mødet begynder med lidt info fra den store verden, nyheder inden for standardisering samt lidt om ny lovgivning i Europa og Nordamerika.

Vi giver herefter et overblik over vores TestSelv-service og forsætter med ”live” test i vores TestSelv-faciliteter:

ESD-test
Antennetilpasning (simpel antenne)
2D-udstrålingsmåling
Evt.
3D-udstrålingsmåling (kun Aarhus)

Vi vil under og efter tests videndele – hvilke faldgruber har vi i forbindelse med tests, og hvordan undgår vi disse faldgruber?

Vi har også Rohde & Schwarz med, der vil vise lidt af deres nyeste udstyr til radiotest – tests, der kan afklare fejl inden de endelige regulatoriske tests af udstyret.

Dernæst viser vi et par cases – hvordan vi sætter:

Et cellular radiomodul op til udstrålingstest i vores EMI-rum med vores CMW290
En Short Range Radio (SRD) op til radiotest

Vi afslutter med opfølgende videndeling – spørgsmål og diskussioner.

Du er meget velkommen til at videresende denne invitation til andre i dit netværk. De skal blot huske at vælge ‘gæst’ i tilmeldingsforløbet (HUSK man kun kan deltage som gæst én gang).

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

IoT & Wireless Klubben

AGENDA

09.00 – 09.20: Introduktion til dagen og standardnyt, Jan Askov – FORCE Technology
09.20 – 09.40: TestSelv: Overblik over TestSelv, Jan Askov – FORCE Technology
09.40 – 10:20: TestSelv: ESD – FORCE Technology
10.20 – 10:30: Pause – kaffe/te og fortsat videndeling
10.30 – 11.30: TestSelv: Antennetilpasning, Jan Askov – FORCE Technology
11.30 – 12.15: Frokost
12.15 – 13.00: Network & Spectrum Analyzers, Kenneth Rasmussen – Rohde & Schwarz Danmark A/S
13.00 – 13.45: TestSelv: 2D-udstrålingsmønstermålinger – FORCE Technology
13.45 – 14.00: Pause – kaffe/te, kage og videndeling
14.00 – 14.50: Cases – ”Live” demo af et Cellular radiomodul og en Short Range Radio (SRD) sat op til radiotest – FORCE Technology
14.50 – 15.00: Diskussion af dagen og afrunding

*Efterfølgende møder forudsætter medlemskab. Se kontingentet her.

Tema
Theme
Varighed
Duration
kl. 09.00-15.00
Dato
Date
22. juni 2022
Sted
Place
Pris
Price
*Gratis for medlemmer

Kontaktperson
Contact person

Jan Askov
Seniorkonsulent
+45 43 25 14 58

Find vej
Directions

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!