IoT & Wireless Klubben: Wireless systemdesign – webmøde


Kære medlem af IoT & Wireless Klubben,

Trods Coronasituationen er det vigtigt at dele viden og blive inspireret. Derfor afholder FORCE, i samarbejde med Inno-MT og Smart City Cluster, webmøde i IoT og Wireless Klubben den 22. april.

Du inviteres hermed til det næste møde i IoT & Wireless Klubben.

  • Mødet afholdes via Skype onsdag den 22. april 2020 kl. 09.00 til 14.00. 
  • Tilmeldingsfrist for mødet er mandag den 20. april 2020 kl. 12.00.
  • Invitationslink til Skype udsendes efter tilmeldingsfristen.

Temaet for mødet er todelt. Teknologisk vil vi fokusere på trådløs systemdesign & kommunikation og i forhold til anvendelsesdomænet, vil vi fokusere på miljømonitorering i de smarte byer.

Først giver vi introduktion og retningslinjer for et godt virtuelt møde, og hvordan vi alle får den bedste oplevelse. Vi vil samtidig lægge lidt underholdning og nogle pauser ind, så vi får variation i webmødet. Dertil kommer lidt nyt fra standardiseringsverdenen.

Derefter vil Anders Mynster fra FORCE direkte ned i materien. Hvordan designer vi trådløse systemer, og hvad skal vi huske at tænke på? Hvilke elementer ved teknologierne skal vi huske, og hvordan sammenligner vi dem med det, vi har behov for? Anders vil særskilt også fokusere på de nye retningslinjer for elektromagnetisk stråling (ICNIRP), som efter 22 år netop er blevet opdateret.

Derefter kommer Alexandre Alapetite med et indlæg om grøn IoT. Hvad betyder det for energiforbruget, at vi flytter beregninger fra enhederne til skyen og den omvendte vej? Hvilke effekter har det på det trådløse system og valget af teknologi?

Herefter fokuserer vi på sensorer til miljøovervågning i relation til måling af luft partikler, som Frantz Bræstrup fra FORCE er ekspert i. Hvad betyder det, at systemerne nu er trådløse, og hvilke muligheder og begrænsninger giver det? De små sensorer er normalt ikke så fintfølende som referencesystemerne, men kan de stadig bruges og til hvad?

Derefter går vi fra luft til jord, for nu vil Poul Skouboe fra Croptimate fortælle om den rejse, de har været på, fra tanken om egen udvikling til afsøgning af hvad der er på markedet i forhold til IoT sensorer, og hvad deres usecases betyder for det trådløse og til valget af jordsensorer enten til landbrug eller by.

Til sidst vil Martin Brynskov fra Århus Universitet fortælle om udfordringer og muligheder ved at implementere klimamonitoreringssystemer billigst muligt ud fra et total-cost-of-ownership perspektiv. Martin kommer med konkrete cases og ser på,  hvordan vi integrerer hardware og sikrer interoperabilitet i dataflowet.

Du er meget velkommen til at videresende denne invitation til andre i dit netværk. De skal blot huske at vælge ‘gæst’ i tilmeldingsforløbet (HUSK man kun kan deltage som gæst én gang).

Vi glæder os til mødet.

Med venlig hilsen
IoT & Wireless Klubben

AGENDA

09.00 – 09.20: Introduktion til dagen, virtuel mødedisciplin og standardnyt
09.20 – 10.00: Hvordan designer vi trådløse systemer? Anders Mynster, FORCE
10.00 – 10.20: Nye retningslinjer for stråling fra trådløse enheder, Anders Mynster, FORCE
10.20 – 10.30: Pause
10.30 – 11.00: Grøn IoT – hvordan fokuserer vi på ressourceforbruget i IoT systemer? Alexandre Alapetite, Alexandra Instituttet
11.00 – 11.10: Let trådløs underholdning
11.10 – 11.40: Distribuerede trådløse luftsensorer, Frantz Bræstrup, FORCE
11.40 – 12.10: Frokostpause
12.10 – 12.40: Trådløs måling af jordressourcer, Poul Skouboe, Croptimate
12.40 – 12.50: Let trådløs underholdning
12.50 – 13.30: Klimamonitorering i den smarte by, Martin Brynskov, Århus Universitet
13.30 – 14.00: Quiz, afrunding og tak for i dag

I samarbejde med:

     

Med støtte fra:

FacebookTwitterLinkedInShare
Tema
Theme
Wireless Klubben
Varighed
Duration
kl. 09.00-14.00
Dato
Date
22. april 2020
Sted
Place
Pris
Price
Gratis for medlemmer

Kontaktperson
Contact person

Anders P. Mynster
Seniorkonsulent
+45 43 25 14 25

Find vej
Directions

Kort utilgængelig

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!